رسول نور حضرت محمد (ص) - فرهنگ‌سازي در محيط دانشگاه بايد قائم به قرآن و عترت باشد
 
 
 
 
 فرهنگ‌سازي در محيط دانشگاه بايد قائم به قرآن و عترت باشد

آرشيو اخبار رسول نور3

امام جمعه مشهد با بيان اينكه جريان حركت فرهنگي در دانشگاه جرياني دو بعدي است، گفت: بعد اول حركت فرهنگي دانشگاه پدافند فرهنگي و بعد دوم آن فرهنگ‌سازي است.به گزارش خبرنگار دين و معارف اسلامي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، آيت‌الله علم الهدي در افتتاحيه بيست و ششمين جشنواره‌ي ملي قرآن كريم دانشجويان ايران كه به ميزباني دانشگاه فردوسي مشهد برگزار شد، اظهار كرد: تا زماني كه در محيط دانشگاه يك پدافند كامل فرهنگي صورت نگيرد، حركتهاي فرهنگ ساز ما به جايي نمي‌رسد.

وي با بيان اينكه برنامه‌هايي كه تا امروز در جهت فعاليتهاي فرهنگي دانشگاهها صورت گرفته غالبا منعطف به بعد فرهنگ‌سازي است، افزود: متاسفانه بعد پدافند فرهنگي از طريق اين برنامه‌ها قابل تحقق نيست.

وي افزود: متاسفانه در كميته‌هاي مربوط به اسلامي شدن دانشگاهها، در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حوزه‌ فعاليت فرهنگي دانشگاهها مانند معاونت فرهنگي يا حوزه فعاليت فرهنگي و تشكلهاي ارزشي دانشجويي، عمده‌ي‌ برنامه‌ها و نظرها به بعد فرهنگسازي منعطف است و در رابطه با بعد پدافند فرهنگي كمتر به دنبال برنامه مي‌رويم و يا حتي كمتر مي‌انديشيم.

امام جمعه‌ مشهد با اشاره به اينكه خواستگاه جريان دانشگاه در كشور ما از دامنه‌ي لائيك به عنوان پايگاه ملي و آموزشي مقابل جريان دين و هويت ملي ديني ملت ما ايجاد شد، تصريح كرد: دانشگاه در فضايي به وجود آمد كه مساله‌ي آموزش و پرورش در محيط جامعه‌ ما در آسيب سكولار قرار داشت و دانشگاه در بستر سكولاريسم تاسيس شد و به عنوان يك نهاد مقيد بودند كه فاقد هويت ديني باشد؛ عليرغم اين كه تاريخ علم در امت اسلام ريشه دارد.

علم‌الهدي با بيان اينكه بستر علم از گذشته دين بوده است، افزود: تمام انديشمندان بزرگ دنياي اسلام و به ويژه سرزمين ايران، به عنوان پيشكسوتان جهان علم شناخته شدند. مثل ابوعلي سينا، فارابي، ابوريحان بيروني و غيره و تمام دانشمندان و فلاسفه در بستر دين در تعالي علمي قرار گرفتند و در بستر دين علم آموخته‌اند.

وي با اشاره به اينكه در دوران گذشته فضاي دانشگاه به گونه‌اي بود كه نماز خواندن در آن به عنوان حركت ضد ارزشي به حساب مي‌آمد، گفت: با انقلاب اسلامي كه در بستر جامعه ايجاد شد دانشگاه دچار تحول شد. با همه‌ي اين تحولات براي تثبيت يك فرهنگ با محوريت دين نيازمند پدافند فرهنگي هستيم.

وي افزود: در برنامه‌ريزي و فعاليت فرهنگي ابتدا جريان پدافند فرهنگي بايد در دانشگاه برنامه‌ريزي شود و سپس به دنبال فرهنگ‌سازي در درون دانشگاه برويم.

وي با بيان اينكه برگزاري اين جشنواره‌ قرآني در ارتباط با بعد فرهنگ‌سازي فعاليت فرهنگي دانشگاه است، ادامه داد: مساله‌ فرهنگ در جامعه‌ ما و در قله‌ بالاي جامعه كه دانشگاه است با عنوان فرهنگ در ساير ملتها و جوامع متفاوت است. چون ريشه‌ي فرهنگ‌ها به سلسله رسوبات قرار گرفته در درون سنتها و جريانات تاريخي ملت‌ها بر مي‌گردد. اما در جامعه‌ي ما فرهنگ منحصر به هويت ديني است و در ديدگاه مردم جامعه فرهنگ با دين مرادف است.

علم‌الهدي با بيان اينكه فعاليت فرهنگي در هر نهاد مرادف با فعاليت ديني است، تصريح كرد: فرهنگ ما پديد‌آمده از مباني اعتقادي و فكري ما در عرصه‌ي دين مداري است و حتي انسانهاي بي‌دين در اين جامعه پذيرفته‌اند جريانهاي فرهنگي مولود و برخاسته از دين هستند.

وي با تاكيد بر اين كه فرهنگ ما فرهنگ ديني است، اظهار كرد: عنوان احياي فرهنگي چه در بستر سراسري جامعه و چه در دانشگاه همان احياي ديني است.

وي افزود: مساله‌ي احياي فرهنگي اصطلاحي است كه از نظر ديدگاه جامعه‌ شناسي به عنوان يك اصل مطرح مي‌شود و در هر اجتماعي احياي فرهنگي به عنوان حركت لازم هر نسلي از جامعه است. چون بخشي از مباني فرهنگي در يك جامعه مولود رسوبات جريانات و مسائل گذشته زندگي افراد جامعه است.

علم‌الهدي در ادامه به تعريف احياي فرهنگي پرداخت و گفت: وقتي نسل جديدي در جامعه مي‌آيد دست به انقلاب فرهنگي مي‌زند تا آداب و رسومي كه نقش فرهنگي در جامعه پيدا كرده و تابع شرايط زماني خاص خود بوده است را از بين ببرد و به جاي آن اصول متناسب با زندگي امروز در جامعه به صورت برنامه‌ي فرهنگي ايجاد كند.

امام جمعه‌ مشهد با بيان اينكه احياي فرهنگي در جامعه‌ ما به همان معناي احياي ديني است، توضيح داد: بايد آن سلسله از اصول دين كه شرايط مختلف سياسي و اجتماعي در دوران گذشته باعث شده به عقب رانده شود، احياء گردد.

وي افزود: ما در گذشته محكوم به سلسله شرايطي بوديم كه در آن جريانهاي سياسي براي تثبيت قدرت خود سعي داشتند ارزشهاي ديني كه با مباني قدرت‌يابي آنها سازگار نبود را ازعرصه‌ي جامعه كنار بزنند.

علم‌الهدي تصريح كرد:‌ اگر ما امروز در صدد احياي فرهنگي هستيم بايد بدانيم احياي فرهنگي ما به معناي احياي ارزش‌هاي كنار زده شده از عرصه جامعه است و همان احياي ديني است.

وي با بيان اينكه فعاليت و كار فرهنگي در بعد فرهنگ‌سازي در محيط دانشگاه حركتي در جهت توسعه است، تصريح كرد: جريان احياي فرهنگي كه پيش قراول آن نسل جوان دانشگاهي است بايد مورد توجه قرار گيرد و اگر قرار است رسالت احياي فرهنگي نسل امروز و فرهنگ‌سازي در جامعه محقق شود بايد براي اين حركت با قائمه‌اي استوار باشد و اين قائمه چيزي جز كتاب و عترت نيست، كه مي‌تواند لنگر اجتماع باشد و وزنه‌اي باشد كه باعث ثبات و دين‌مداري مردم ‌شود.

وي با اشاره به اينكه محيط دانشگاه محيط علم پژوهي است، گفت:‌ فعاليت آكادميك در مورد عترت مبتني بر قرآن است و اگر قرآن‌ را قائمه آن قرار دهيم خشت اولي كه در فرهنگ‌سازي دانشگاه استفاده كرده‌ايم تمام ساختار فرهنگي ما را حفظ خواهد كرد اما اگر قرآن ‌را قائمه‌ نكنيم برنامه‌ها به نتيجه نمي‌رسد.

وي در ادامه با طرح اين پرسش كه چطور قرآن را قائم فرهنگ‌سازي در دانشگاه قرار دهيم؟ گفت: بايد ببينيم كه آيا قرآن در جريان علم پژوهي به عنوان جريان مقدس و فعاليت‌ قدسي مورد توجه قرار گرفته است يا خير؟ چه فعاليت‌هايي در حوزه فرهنگ‌سازي خوب است؟

وي خاطرنشان كرد: اما اين كارها مثل ساختن مسجد كنار خيابان است كه از هر هزار نفر كه از آن خيابان عبور مي‌كند ممكن است ده نفر به مسجد ‌آيند آن هم براي استفاده از دستشويي و يا شايد از هر هزار نفر از آن خيابان عبور مي‌كند تنها يك نفر براي نمازخواندن به مسجد آيد و اين سوال مطرح است كه ساختمان با شكوه يك مسجد در كسب و كار كسبه خيابان،‌ فعاليت‌هاي عظيم اقتصادي مردم محل و جريان‌هاي خانوادگي آن محله چقدر تاثير گذار است؟ گويا مسجد چيزي جدا از مسائل خيابان است.

وي افزود: بنابراين اگر در مورد مسائل فرهنگي جامعه تنها به ايجاد واحد‌ها و موسسات قرآن و قرآن‌خواني اكتفا كنيم فرهنگ‌سازي دانشگاه در قائمه قرآن نخواهد بود و مثل مسجدي در كنار خيابان است، كه البته خيلي خوب است و خيابان فاقد مسجد فاقد معبد است و ارزش محله از بين مي‌برود، اما با اين كيفيت نمي‌توان قرآن قائم فرهنگ‌سازي در محيط دانشگاه قرار دهيم.

علم‌الهدي با تاكيد بر اينكه دانشگاه بايد فضاي قرآني پيدا كند، گفت: متوليان تمام اهتمام خود را بايد در اين صرف كنند كه محيط دانشگاه قرآني شود و تشكل‌هاي ارزشي دانشجويي نيز بايد تمام امكانات خود را با تكيه بر قرآن مورد استفاده قرار دهد و فعاليت اجتماعي و سياسي‌شان را با محوريت قرآن‌ بر دانشگاه مطرح كنند تا در نتيجه كل دانشگاه را وابسته به قرآن كنيم.

علم‌الهدي با بيان اينكه پرداختن به مسائل قرآني در دانشگاه و آموزش عالي خيلي دير است و اين به خاطر مديريت غير ارزشي در سياست برخي از دولت‌هاي گذشته بوده است، تصريح كرد:‌ از دكتر دانشجو و معاونان وزارت علوم براي ايجاد اين تحول در محيط آموزش عالي تشكر مي‌كنيم چرا كه شاهد رنگ و بوي اسلامي و ديني در محيط دانشگاه هستيم كه متاسفانه در مديريت‌هاي قبلي كم‌تر مورد توجه بود و يا حتي گاهي شاهد حركت‌هاي غير ارزشي بوديم.
 

پیوندهای مرتبط

· مطالب بیشتر در مورد آرشيو اخبار رسول نور3
· سایر مطالب نوشته شده توسط rasool


پربازدیدترین مطلب در زمینه آرشيو اخبار رسول نور3:
هدف از اهانت به حضرت محمد(ص) ایجاد فتنه و شبهه در دین اسلام است


امتیاز دهی به مطلب

امتیاز متوسط : 0
تعداد آراء: 0

لطفا رای مورد نظرتان را در مورد این مطلب ارائه نمائید :

عالی
خیلی خوب
خوب
متوسط
بد


انتخاب ها


 چاپ این مطلب چاپ این مطلب


چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما